Droga Otwartego Widzenia
 
 
 

 

 

AUM.jpg - 36.65 KB

 OM  OM  OM 

 

Yogena cittasya padena vaćam                     Oddaję pokłon najszlachetniejszemu z mędrców Patańdżalemu,

malam śarirasya ća vaidyakena                     który wskazał drogę do spokoju umysłu w swym dziele o jodze,

            Yo′pakarottam pravaram muninam                                         do jasności mowy w dziele o gramatyce,

                 Patańjalim prańjaliranato'smi                                              i do czystości ciała w dziele o medycynie.

                          Abahu purusakaram                                                               Oddaję cześć Patańdżalemu,

                      Śankha ćakrasi dharinam                                        którego górna część ciała ma kształt człowieczy,

                      Sahasra śirasam śvetam                                                           który dzierży konchę i czakrę,

                         Pranamami Patańjalim                                                  zaś jego głowę otacza tysiącgłowa kobra.

                                            Om                                                               Wszechmoc  Wszechobecność  Wszechwiedza

 

Patadali.jpg - 39.19 KBLegenda

 

I.2. yogaś cittavrttiniridhah                                                                                                                                                    [joga jest powściągnięciem zjawisk świadomości] JsPatańdżali

II.29 yamaniyamasanapranayamapratyaharadharanadhyanasamadhayo ’stavangani                        [jamy, nijamyasanypranajamapratjaharadharanadhjanasamadhi ’człony jogi]

 

Ashtangayoga - joga ośmioczłonowa 

 

yama - powszechne przykazania, zasady moralne  

niyama - indywidualne praktyki oczyszczające 

asana - pozycje ciała 

pranayama - regulacja i kontrola oddechu, sztuka tworzenia energii  wdech 

pratyahara - wycofanie zmysłów, sztuka ochrony energii  wydech 

dharana - koncentracja, przykucie uwagi umysłu, podstawa medytacji 

dhyana - kontemplacja, medytacja, stan obserwacji i refleksji umysłu poprzez doświadczanie 

samadhi - skupienie, całkowite zjednoczenie umysłu-świadomości, owoc medytacji 

 

Jogadarszana - joga otwartego widzenia, "widzenie"integralne

 

Joga-darszana (yoga-darśanayoga darshana) - "Joga otwartego widzenia" to klasyczna forma praktykowania jogi, oparta na poznaniu (widzeniu) intuicyjnym. Wynika ona z uważnej, refleksyjnej praktyki i obserwacji otaczającego nas świata (atma-darszana). Tworzący się pogląd, wsparty o dostępną wiedzę i doświadczenie, przeistacza się w poznanie prawdziwe, doskonałe (samjagdarszana).

Joga-darszana jest bardzo wnikliwym procesem równoważenia świadomości, "widzeniem" integralnym, w swojej filozofii głęboko zakorzenionym w zasadach klasycznego systemu Patańdżalego (praojca jogi klasycznej), a jednocześnie podkreślającym indywidualność i osobowość każdego sadhaki (adepta jogi).

Poprzez praktykę Jogi Darszana następuje pogłębienie integracji ciała z oddechem i zwiększenie świadomości umysłu poprzez uważność-oddech umysłu, wyrażający się spontanicznym stanem obserwacji i refleksji.

Praktyka ta wychodzi poza standardowe pojęcie i rozumienie pełnego oddechu, który staje się głównym instrumentem w budowaniu i łączeniu zewnętrznej i wewnętrznej podstawy dużego i małego naczynia oddechu. Oddech staje się zatem kluczowym, wielowymiarowym zagadnieniem w praktyce-widzeniu integralnym (jogadarszana) i postrzeganiu w ten sposób bycia jako jedności, pełni (purna).

W koncepcji widzenia integralnego, ciało-umysł (świadomość) jest naturalnym naczyniem dla oddechu, jako energii życiowej-prany. Oddech staje się "przewodnikiem" w bezpośrednim doświadczaniu rzeczywistości, przechodząc od stanu wiedzy konceptualnej, uwarunkowanej naturą (prakriti), do intuicyjnego, spontanicznego aktu poznania (Pradżnia), wolnego od wszelkich uwarunkowań, pustka (sunya). W ten sposób odnajdujemy właściwy stan obecności, doświadczając rzeczywistości w całości, czyli takiej jaka jest.

 

 "ŚWIADOMOŚĆ  JEST  NACZYNIEM  ODDECHU"

   H O L I VIT  Uśmiech  H O L I JOGA  Puszcza oczko  H O L I DIETA  Zdziwienie  H O L I STYL