NIJAMA

Nijama [niyama] ("ograniczenie") - indywidualne praktyki ascetyczno-mistyczne, stanowiące drugi człon ośmiostopniowej ścieżki, nauczanej przez Patańdżalego. Według Jogasutr Patańdżalego, mamy pięć praktyk indywidualnych: 

II.32 śaucasamtosatapassvadhyayeśvarapranidhanani niyamah 

  1. śaucza - oczyszczanie  

  2. santosza - zadowolenie  

  3. tapas - praca 

  4. swadhjaja - studiowanie  

  5. Iśwara-pranidhana - poddanie Panu  

Spośród wymienionych nijamtapasswadhjaja i Iśwara-pranidhana składają się na krijajogę (działanie oczyszczające, pomagające usunąć dyspozycyjne twory świadomości-sanskara). 

II.1 tapassvadhyayeśvarapranidhanani kriyayogah