Prawidłowa masa ciała (p.m.c.) - jest jednym ze wskaźników oceniających ogólnie pojęty stan zdrowia i dobrego samopoczucia człowieka, jego zdolności motoryczne i wydolność fizyczną. Utrzymanie prawidłowej masy ciała zapobiega lub znacznie opóźnia pojawienie się wielu dolegliwości i chorób degeneracyjnych ciała fizycznego i psychicznego, dotykających na niespotykaną dotąd skalę społeczeństwa cywilizacji zachodniej (cywilizacji "dobrobytu" i niepohamowanej konsumpcji przetworzonej żywności, używek i leków).

Najczęściej stosowaną  i najprostszą oceną stanu odżywienia są pomiary wysokości i masy ciała. Wskaźniki wagowo-wzrostowe charakteryzują względną masę ciała w stosunku do wysokości ciała, a występowanie dodatniej korelacji między zwiększoną masą ciała i zawartością tłuszczu w organizmie pozwala wykorzystywać te wskaźniki do oceny stopnia otyłości.

W celu oszacowania p.m.c. możemy posłużyć się wieloma wskaźnikami antropometrycznymi, które biorą pod uwagę takie parametry ciała fizycznego jak: wzrost, masa ciała, budowa sylwetki - masa kośćca (szczupła, średnia, masywna), skład ciała (proporcje pomiędzy zawartością tkanki mięśniowej i tłuszczowej), płeć.

Na podstawie wielu analiz statystycznych uznano, że najbardziej przydatnym spośród nich w ocenie stanu odżywienia jest wskaźnik masy ciała   BMI - Body Mass Index, który oblicza się wg wzoru:

BMI = masa ciała (kg) : wzrost2 (m2)

       Interpretacja wartości wskaźnika BMI, przy dokonywaniu oceny stanu odżywienia energetyczno-białkowego u osób dorosłych jest według mojej analizy i oceny niewłaściwie przedstawiana, zarówno przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) jak i in. fachowe źródła, gdyż stosowanie tej samej skali dla mężczyzn i kobiet nie uwzględnia znaczących różnic w ich budowie i składzie ciała (Ryc.1).


Ryc.1 Przeciętny skład masy ciała człowieka zależnie od płci i wieku (wg różnych źródeł).
(za: "ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Podstawy nauki o żywieniu" pod red. J.Gawęckiego i L.Hryniewieckiego)

        Należy podkreślić, że różnice dotyczące ciężaru właściwego poszczególnych składników i tkanek wchodzących w skład ciała są istotne (woda-1g/cm3, kości-1,87g/cm3, tkanka mięśniowa-1,70g/cm3, tkanka tłuszczowa-0,92g/cm3, białko-1,45g/cm3). Uwzględniając te zmienne obliczyłem, że wskaźnik masy ciała - BMI dla kobiety i mężczyzny, przy tym samym wzroście, aktywności fizycznej i wieku, różni się ok. 8%, czyli ok. 2 jednostki w skali BMI. Na tej podstawie opracowałem osobne charakterystyki wskaźnika BMI dla kobiet i mężczyzn - Tabela 1 i 2, które moim zdaniem bardziej trafnie szacują prawidłową masę ciała, skorelowaną z dobrym odżywieniem i stanem zdrowotnym organizmu. W Tabeli 3 i 4 przedstawione są natomiast szacunkowe wartości wskaźnika BMI dla kobiet i mężczyzn.

Tabela 1. Interpretacja wsk. BMI przy ocenie stanu odżywienia energetyczno-białkowego kobiet.

Wartość BMI Interpretacja - Kobiety
<13 Wyniszczenie
<16 Wychudzenie
<19 Niedowaga
   19 Minimalna prawidłowa masa ciała (Min.p.m.c.)
   20 Szczupła budowa ciała
   21 Średnia budowa ciała
   22 Masywna budowa ciała
   23  Maksymalna prawidłowa masa ciała (Max.p.m.c.)
>23 Nadwaga ograniczająca sprawność
>26  Otyłość ograniczająca sprawność i zagrażająca zdrowiu
>29 Otyłość znacznie ograniczająca sprawność i zagrażająca życiu

 

Tabela 3. Szacunkowe wartości indeksu masy ciała BMI dla kobiet.

 

      Niedożywienie

Min.

p.m.c.

Waga prawidłowa

Max.

p.m.c.

Przekarmienie

 

BMI

<13

<16

<19

19

20

21

22

23

>23

>26

>29

BMI

Wzrost

(cm)

Waga (kg) - Kobiety

Wzrost

(cm)

140

25

31

36

37

39

41

43

45

46

51

57

140

143

26

33

38

39

41

43

45

47

48

54

60

143

146

28

34

40

41

43

45

47

49

50

56

62

146

149

29

35

42

43

45

47

49

51

52

58

65

149

152

30

37

43

44

46

49

51

53

54

61

68

152

155

31

38

45

46

48

51

53

55

56

63

70

155

158

32

39

47

48

50

53

55

58

59

65

73

158

161

33

41

49

50

52

55

57

60

61

68

76

161

164

35

43

51

52

54

57

59

62

63

70

78

164

167

36

44

52

53

56

59

61

64

65

73

81

167

170

38

46

54

55

58

61

64

67

68

76

84

170

173

39

48

56

57

60

63

66

69

70

78

87

173

176

40

49

58

59

62

65

68

71

72

81

90

176

179

42

51

60

61

64

67

71

74

75

84

93

179

182

43

53

62

63

66

70

73

76

77

87

96

182

185

45

55

64

65

69

72

76

79

80

89

100

185

188

46

56

66

67

71

74

78

81

82

92

103

188

191

48

58

69

70

73

77

80

84

85

95

106

191

194

49

60

71

72

75

79

83

87

88

98

109

194

197

51

62

73

74

78

82

85

89

90

101

113

197

200

52

63

75

76

80

84

88

92

93

105

117

200

 

Tabela 2. Interpretacja wsk. BMI przy ocenie stanu odżywienia energet.-białkowego mężczyzn.

Wartość BMI Interpretacja - Mężczyźni
<15 Wyniszczenie
<18 Wychudzenie
<21 Niedowaga
   21 Minimalna prawidłowa masa ciała (Min.p.m.c.)
   22 Szczupła budowa ciała
   23 Średnia budowa ciała
   24 Masywna budowa ciała
   25  Maksymalna prawidłowa masa ciała (Max.p.m.c.)
>25 Nadwaga ograniczająca sprawność
>28  Otyłość ograniczająca sprawność i zagrażająca zdrowiu
>31 Otyłość znacznie ograniczająca sprawność i zagrażająca życiu

 

 Tabela 4. Szacunkowe wartości indeksu masy ciała BMI dla mężczyzn.

 

      Niedożywienie

Min.

p.m.c.

Waga prawidłowa

Max.

p.m.c.

Przekarmienie

 

BMI

<15

<18

<21

21

22

23

24

25

>25

>28

>31

BMI

Wzrost

(cm)

Waga (kg) - Mężczyźni

Wzrost

(cm)

140

29

35

40

41

43

45

47

49

50

55

61

140

143

31

37

42

43

45

47

49

51

52

58

64

143

146

32

38

44

45

47

49

51

53

54

60

67

146

149

33

40

46

47

49

51

53

55

56

62

69

149

152

34

41

48

49

51

53

55

58

59

65

72

152

155

36

43

50

51

53

55

58

60

61

68

75

155

158

37

44

52

53

55

58

60

62

63

70

78

158

161

38

46

54

55

57

60

62

65

66

73

81

161

164

40

48

56

57

59

62

65

67

68

76

84

164

167

41

50

58

59

61

64

67

69

70

79

87

167

170

43

52

60

61

64

67

69

72

73

81

90

170

173

45

54

62

63

66

69

72

75

76

84

93

173

176

46

56

64

65

68

71

75

77

78

87

96

176

179

48

57

66

67

71

74

77

80

81

90

100

179

182

49

59

69

70

73

76

79

83

84

93

103

182

185

51

61

71

72

76

79

82

85

86

96

107

185

188

53

63

73

74

78

81

85

88

89

99

110

188

191

55

66

76

77

80

84

88

91

92

102

113

191

194

57

68

78

79

83

87

90

94

95

106

117

194

197

59

70

81

82

85

89

93

97

98

109

121

197

200

60

72

83

84

88

92

96

100

101

113

125

200

        Wahania masy ciała nie przekraczające 2kg, uznaje się u osób zdrowych za zjawisko normalne. Dłuższa choroba lub długotrwałe niedobory energetyczno-białkowe, wynikające np. z niedożywienia lub głodzenia, prowadzą do zmniejszenia masy ciała w znacznie większym stopniu. W warunkach całkowitej głodówki, spadek masy ciała nie powinien przekroczyć 30% wartości prawidłowej masy ciała, gdyż większe ubytki mogą zagrażać życiu.

 

Uwaga: Wskaźnik BMI nie ma zastosowania u dzieci, wyczynowych sportowców, osób trenujących sporty siłowe, a także kobiet w ciąży i karmiących piersią.

 

       Na poniższych stronach znajdziesz ok. 10 tys. przepisów wegetariańskich, z czego ponad połowa to dania wegańskie, oparte wyłącznie na produktach pochodzenia roślinnego.

Smacznego!

www.puszka.pl     www.zostanwege.pl     www.weganizmteraz.pl     www.natchniona.pl  www.foodisgreen.blogspot.com     www.blogweganski.pl     www.zwegowani.pl