SAMADHI

Samadhi [samadhi] ("skupienie") - jest zwieńczeniem procesu, w którym stan naszej świadomości przejawia się jako "jestem" - czysty stan naszego bycia, w odróżnieniu od stanu świadomości "ja" i "moje". Stan "jestem" jest wyrazem całkowitego zrównoważenia naszej wewnętrznej, pierwotnej natury ( prakriti ), wyrażonej poprzez sattwę, czyli cechę czystości, dobroci i mądrości. Ujarzmienie radżasu ( pierwiastka dynamizującego natury ) i tamasu ( pierwiastka bezwładu i ciemności ) jest osiągnięciem samadhi ze świadomością ( samprajniata-samadhi ). Osiągnięcie stanu świadomości "jestem" ( asmita ) mimo wszystko jest jednak nadal aspektem wiążącym, uciążliwością ( kleśa ) warunkującą nasze istnienie, a więc przeszkodą do uzyskania pełnej nieuwarunkowanej wolności - samadhi bez świadomości ( asamprajniata-samadhi ). Pełny stan wyzwolenia ( kaivalya - jedyność, absolutna wolność ) wyraża połączenie naszej indywidualnej jaźni ( purusa, atman ), z duchem wszechświata, absolutem ( IśvaraBrahman ).