DHARANA

Dharana [dharana] ("przykucie uwagi") - jest zdolnością do osadzenia-trzymania stanu uwagi, w tym co jest teraz. Przedmiotem uwagi może być, np. pozycja ciała (asana), albo nawet część pozycji (podstawa, mudra dłoni ), oddech lub któryś z jego etapów. Przykucie uwagi realizuje się na poziomie umysłu, który jest utrzymywany w równowadze dzięki właściwemu oddechowi (pranajamapratjahara).