DARŚANA

Joga-darszana (yoga-darśana, yoga darshana) - "Droga otwartego widzenia" to klasyczna forma praktykowania jogi, oparta na poznaniu (widzeniu) intuicyjnym. Wynika ona z uważnej, refleksyjnej praktyki i obserwacji otaczającego nas świata (atma-darszana). Tworzący się pogląd, wsparty o dostępną wiedzę i doświadczenie, przeistacza się w poznanie prawdziwe, doskonałe (samjagdarszana).

Joga-darszana jest bardzo wnikliwym procesem równoważenia świadomości, "widzeniem" integralnym, w swojej filozofii głęboko zakorzenionym w zasadach klasycznego systemu Patańdżalego (praojca jogi klasycznej), a jednocześnie podkreślającym indywidualność i osobowość każdego sadhaki (adepta jogi).

Poprzez praktykę Jogi Darszana następuje pogłębienie integracji ciała z oddechem i zwiększenie świadomości umysłu poprzez uważność-oddech umysłu, wyrażający się spontanicznym stanem obserwacji i refleksji.

Praktyka ta wychodzi poza standardowe pojęcie i rozumienie pełnego oddechu, który staje się głównym instrumentem w budowaniu i łączeniu zewnętrznej i wewnętrznej podstawy dużego i małego naczynia oddechu. Oddech staje się zatem kluczowym, wielowymiarowym zagadnieniem w praktyce-widzeniu integralnym (jogadarszana) i postrzeganiu w ten sposób bycia jako jedności, pełni (purna).

W koncepcji widzenia integralnego, ciało-umysł (świadomość) jest naturalnym naczyniem dla oddechu, jako energii życiowej-prany. Oddech staje się "przewodnikiem" w bezpośrednim doświadczaniu rzeczywistości, przechodząc od stanu wiedzy konceptualnej, uwarunkowanej naturą (prakriti), do intuicyjnego, spontanicznego aktu poznania (Pradżnia), wolnego od wszelkich uwarunkowań, pustka (sunya). W ten sposób odnajdujemy właściwy stan obecności, doświadczając rzeczywistości w całości, czyli takiej jaka jest.